1.-10.8., Avstrijska Koroška: Mesto slame natisni

»Začasen prototip ekovasi, narejen iz slamnatih bal.«

strawtown V začetku avgusta bo potekala Erasmus + mladinska izmenjava z organizacije iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Slowenia za mlade med 18. in 30. letom (in vodja skupine, ki je lahko starejši).  Za deset dni, bo 30 udeležencev iz štirih držav s 1.500 balami in uporabo participativnih metod zgradilo začasno ekovas v kateri bodo živeli, kuhali, peli, plesali, se igrali, ukvarjali s športom in umetnostjo, pripravili delavnice, se izražali..

CILJi skupnega ustvarjanja so:
- SKUPNOST in "team building" na lokalni in regionalni ravni sodelujočih skupin
in tvorjenje mreže Alpe - Adria - Drava za skupno ustvarjanje sprememb v prostoru
- TRAJNOST s krepitvijo
znanja in zmogljivosti pri uporabi celostnih metod načrtovanja in drugih spretnosti
- ustvarjanje PROTOTIPa ekovasi
in drugih centrov, ki se lahko uporabljajo za podporo nadaljnjega razvoja alternativnih prosktov in trajnostnega življenja
Skupaj bomo ustvarili okvire za samo-določeno, samo-odgovorno , so-ustvarjalno učenje in
odprt prostor v katerem vsi sodelujoi delijo izkušnje, znanja, spretnosti in vprašanja.

METODE
V fazi priprave tedne pred dogodkom bomo vse vpletene povprašali o željah in potrebah ter načinih kako želi prispevati k soustvarjanju Mesta slame; aktivnosti, funkcije in kvalitete s katerimi želi biti prisoten. To bo genski "DNK" zapis začasne ekovasi, ki se bo odvila med desednevno delavnico v avgustu, kot rastlina zraste iz semena.

Uporabljali bomo predvsem metode arhitekta Christopherja Alexandra, ki je veliko raziskoval organske procese rasti in je najbolj znan po knjigi "Jezik vzorcev" ("A Pattern Language").

LOKACIJA
Dogodek bo potekal na prav posebni lokaciji izgradnje srednjeveškega gradu na robu mesteca Breže na Avstriskem Koroškem (
"Burgbau zu Friesach": www.burgbau.at). Izgradnja gradu samo s spretnostmi, orodji in metodami, ki so jih uporabljali v srednjem veku ponuja veliko priložnosti za spoznavanje starih spretnosti in inspiracijo za sodobne alternativne pristope.

BREZPLAČNA UDELEŽBA
Vsi stroški projekta so kriti iz sredstev Erasmus+. Spali omo v šotorih (prineseš svojega) ali slamnatih hišicah, sami bomo kuhali in na sploh poskrbeli za delovanje naše začasne skupnosti. Konec junija ali v začetku julija bodo pripravljalne delavnice v vseh sodelujočih državah.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE
domen(at)ekovas.si, 031 644 007

 - community and team building on a local and regional level of the participating groups, and at the same time forming an Alpes-Adriatics-Drava network together, for powerful changemaking towards sustainability.

- building up knowledge and capacity in the use of holistic design methods and other skills for sustainability.

- creating a prototype for ecovillages and other community centers that can be used for supporting further development of alternative, sustainable living. 

 

We want to create together a frame for self-determined, self-responsible, co-creative learning; an open space, where all people involved can share experience, knowledge, skills and questions and can give and take to and from a rich basket of alternative tools with everybody's contribution.

In the preparation phase during the weeks before the event we will ask everybody involved for his or her input - your needs you wish to have adressed at Strawtown; activities, functions and qualities you want to be present there. This will be the "DNA" of our temporary ecovillage, which we will then "unfold" at the site in August, like the generative growth of a seedling into a plant.

 

For this we use the methods by the architect Christopher Alexander, who did a lot of research with organic growth processes and is mostly known for his book "A Pattern Language".

 

The event takes place at a very special location, at the site of the "Burgbau zu Friesach" (www.burgbau.at): At the outskirts of the medieval town of Friesach, a castle is under construction, with the help of medieval skills and techniques. So for us, there's lots of opportunity to get to know old crafts and inspiration for crossover of medieval and contemporary alternative approaches.

All costs are met by Erasmus+.  We will sleep in tents (please bring your own with you) or straw huts, and cook for ourselves. There will be preparatory workshops in every project region in the end of June and beginning of July. 

 

Register at ... (Organisations in respective country? Centrally at Google drive?). For further questions write us at...