Za ZELENI RAZVOJni preboj! natisni

otroci_v_gozduPrav v teh dneh Vlada hiti s pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020, ki bo med drugim opredelila tudi smer razvoja naše države. Od vlade pričakujemo, da bo novo strategijo usmerila v 'zeleni razvojni preboj' in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti.

Strategija naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih:
(1) prehranska samooskrba,
(2) vrednostna veriga lesa,
(3) energetska prenova stavb,
(4) prehod na obnovljive vire energije,
(5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza,
(6) učinkovita raba naravnih virov in
(7) zeleni turizem.

Preberite več ali si oglejte prispevek o programih zelenega razvojnega preboja, ki omogočajo dolgoročni izhod iz krize, in se pridružite pozivu, da Vlada ne bo mogla preslišati našega glasu.