VIDEO: 1. sklop predavanj za RAZUMEVANJE NARAVNE GRADNJE PDF natisni E-pošta

Logo s  600

VIDEO: predavanja prvega sklopa smo kvalitetno posneli - ob naslovih v spodnjem programu so povezave do posnetka in predstavitvene datoteke.

2. SKLOP: če želite, vas obvestimo ko bo znan datum naslednjega sklopa (teren, tla, temelji, stene).


Tudi novembrski Festival prostora je dodatno izrazil močno potrebo po poglobljenem razumevanju mehanizmov naravne gradnje. Zato skupaj z Združenjem za naravno gradnjo in domačimi strokovnjaki pripravljamo serijo izobraževanj namenjenih skeletnim graditeljem, arhitektom, izvajalcem in samograditeljem.

V prvem sklopu se bomo posvetili osnovam bilologije, materialov, izolacij in konstrukcijskih sistemov v naravni gradnji, druženje pa zaokrožili s primeri iz prakse.

V drugem sklopu predavanj (septembra) bomo podrobneje obdelali posamezne konstrukcijske dele zgradbe.

PROGRAM od 9:00 - 15:30 ure

URA NASLOV (opisi predavanj so spodaj) PREDAVATELJ
 9:00 Naravnost gradbenih materialov in klima prostora
VIDEO (49:38), PREDSTAVITEV
Tone Pugelj
10:00 Osnove biologije gradnje
VIDEO (49:55), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
11:00 odmor
11:20 Zrakotesnost – razkorak med teorijo in prakso
VIDEO (1:05:15), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
12:20 kosilo
13:10 Konstrukcijski sistemi v naravni gradnji
VIDEO (1:00:58), PREDSTAVITEV
Darko Ipša
14:10  odmor
14:30 Naravna gradnja od teorije do prakse
VIDEO (1:07:34), PREDSTAVITEV 1. del, 2. del
Janez Jordan
15:30 zaključek

ODGOVRAJAMO na VAŠA VPRAŠANJA
Predavatelji bodo izhajali iz praktičnih izkušenj in del vsakega predavanja je namenjen odgovorom na konkretna vprašanja. Vabimo vas, da nam pošljete ali prinesite s seboj nekaj slik in nam predstavite svoje izzive.

GRADIVA
Stojan Habjanič je sodeloval pri pripravi priročnika za trajnostno gradnjo Gradimo za jutri, ki ga je izdaj Posoški razvojni center. Poleg drugih zanimivih člankov, na straneh 49 - 71 najdete njegov prispevek pod naslovom Trajnostni gradbeni materiali.

PRISPEVEK
Vaš prispevek 60 € za celodnevni dogodek vključuje kosilo in napitke ter prigrizke med odmori. Za boljše razumevanje enega najstarejših gradbenih materialov - ilovice, vam podarimo tudi tudi DVD Gradnja z ilovico, ki smo ga sinhronizirali v slovenski jezik.

LOKACIJA
Dogodek gosti Center sonaravne gradnje, Štula 10, Ljubljana

PRIJAVA in SKUPNI PREVOZ
Žal smo omejeni s prostorom in vsa prosta mesta so zasedena.  Izpolnite prijavnico in obvestili vas bomo če se sprosti kakšno mesto. Dogodek bomo najbrž ponovili in prijava se šteje tudi kot rezervacija za naslednji termin.
Svoj pritisk na okolje lahko zmanjšamo tudi s skupnim prevozom, zato vas vabimo, da ob prijavi zapišete tudi če lahko soudeležencem ponudite prevoz.

VEČ O PREDAVANJIH

9:00 Anton Pugelj, Gnezdo d.o.o.
NASLOV: Naravnost gradbenih materialov
OPIS: Na predavanju bomo pregledali celoten nabor naravnih gradiv v različnih fazah gradnje. Spoznali bomo katere materiale lahko štejemo med naravne in kako se uporabljajo. Spoznali bomo bistvene prednosti njihove uporabe; kako vplivajo na gradbeno fiziko konstrukcij in kakšen je njihov vpliv na zdravo bivalno klimo. Pomemben dejavnik je tudi njihov okoljski odtis, ki je v primerjavi s klasičnimi materiali zelo nizek in prispeva k znatnemu zmanjšanju gradbenih odpadkov.

10:00 Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.
NASLOV: Osnove biologije gradnje
OPIS: Pregled 25 temeljnih področij, ki so obravnavana znotraj   “biologije gradnje” oz. “Baubiologie” (nem.) in “building biology” (angl.)

11:20 Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.
NASLOV: Zrakotesnost – razkorak med teorijo in prakso
OPIS: prehod toplote, difuzija pare,difuzijsko odprta zasnova konstrukcijskih elementov,  parne zapore in parne ovire, zakaj suh zrak v prostoru pozimi, zakaj vročina poleti, napake v praksi.

13:10 Darko Ipša univ. dipl. gosp. inž.
NASLOV: Konstrukcijski sistemi v naravni gradnji - konstrukcija kot enakovreden del arhitekturne celote objektov iz naravnih materialov.
OPIS: Uvodna predstavitev pomena izbire materiala in konstrukcijskega sistema pri gradnji objekta iz naravnih materialov. Vplivi na načrtovanje, izvedbo in bivanje. Pregled v naravni gradnji najpogosteje uporabljenih sistemov lesenih konstrukcij in izvedb naravnih masivnih gradenj. Potencial določenih sistemov in materialov. Odprt prostor za diskusijo s poslušalci.

14:30 Janez Jordan, strokovnjak za naravno gradnjo
NASLOV: Naravna gradnja od teorije do prakse - tehnologija sistema gradnje s slamnatimi balami, ilovnati ometi, apneni ometi
OPIS: Gradnja je postala ogromen posel v katerem je dovoljeno uporabljati vse, ne glede na človeško zdravje in onesnaževanje okolja. Statistični podatki kažejo, da gre velik delež onesnaževanja na račun gradbeništva. Več kot 50 odstotkov surovin je namenjenih stavbam in prav toliko odpadkov nastane zaradi njih. Naravna gradnja je rešitev za ta problem, ker pozitivno vpliva na okolje, zdravje in počutje ljudi ter na družbo.
Dotaknili se bomo tehnologije gradnje s slamnatimi balami, osredotočili pa se bomo na lesene konstrukcije, slamo in ilovico. Ti materiali so imeli pomembno vlogo v zgodovini, v 19.st. pa skoraj v celoti izginili iz gradbeništva. Danes so ponovno v razcvetu.
Na konkretnem primeru boste spoznali, kako hiša iz naravnih materialov raste. Pogledali si bomo dobre strani take gradnje ter detajle, na katere je potrebno biti pozoren, ko vgrajujemo naravne materiale.

PREDAVATELJI

Stojan Habjanič L300Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.

Izkušnje v gradbeništvu nabiral na gradbiščih v Sloveniji in tujini, kmalu zamenjal klasično gradbeništvo z novimi izzivi varčne, zdrave in okolju prijazne gradnje. Od leta od 1994 naprej oral ledino na področju zrakotesne gradnje, naravnih materialov in sonaravnih tehnologij. Sodeloval pri prvi pasivni prenovi obstoječih 2 vrtcev, nizkoenergetski prenovi stavbe s statusom kulturne dediščine, zgradil številne hiše iz naravnih materialov, sodeloval pri mnogih »drugačnih« tehnoloških in energetskih rešitvah in projektih, opravil številna izobraževanja, pisal, predaval in z zgledi nagovarjal Slovence k temu kar danes imenujemo trajnostna gradnja.

Darko Ipša Custommag. Darko Ipša univ. dipl. gosp. inž., I kons d.o.o.

Diplomirani gospodarski inženir smeri gradbeništva in magister umetnostne zgodovine smer konservatorstvo.

Pridobljeno znanje gradbeništva na dodiplomskem študiju nadgradil z individualnim interdisciplinarnim študijem konservatorstva. Razumevanje specifičnosti prenov in kompatibilnost novih in starih materialov pri objektih spomeniškega varstva ima vzporednice z mehanizmi v naravnih materialih (vlaga, kondenzacija…) pri gradnji objektov iz naravnih materialov. Po zaključenem magistrskem študiju diplomiral na italijanski šoli za oblikovanje Istituti Callegari smer notranje oblikovanje.

Že med študijem v praksi pridobival znanje pri različnih institucijah in podjetjih na področju preiskav gradbenih materialov, geotehnologije in gradbenih konstrukcij (statike).

Po ustanovitvi lastnega podjetja leta 2005 se usmeril v celovito gradbeno načrtovanje objektov iz naravnih materialov, med ostalim na različne načine sodeloval pri načrtovanju in izgradnji več kot 30 objektov iz slamnatih bal v Sloveniji in tujini ter številnih ostalih objektov iz naravnih materialov (lesene konstrukcije, prenove…). Kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij sodeloval pri več objektih individualne in javne namembnosti. Zgradil lasten eksperimentalni objekt iz slamnatih bal in streho z ekstenzivno zazelenitvijo in ilovnatimi ter apnenimi ometi, preskušane različne tehnike gradnje (ilovnata butana stena, predelne stene iz trstičnih plošč, slamnate bale…).

V zadnjih letih se intenzivno ukvarja predvsem z načrtovanjem objektov iz slamnatih bal skeletne, panelne in samonosne izvedbe (2 objekta) v smislu izdelave načrtov gradbenih konstrukcij in konstrukcijskih ter gradbenofizikalnih detajlov izvedbe.

Janez Jordan CustomJanez Jordan, strokovnjak za naravno gradnjo
Po izobrazbi diplomirani inženir varstva pri delu in požarne varnosti. Z naravno gradnjo oz. tradicionalno gradnjo se je srečal kot oskrbnik muzeja na prostem Pleterje. Tematika ga je pritegnila in začel se je dodatno izobraževati na delavnicah v Sloveniji in tujini. Nakar je dobil zaposlitev v podjetju Naravna gradnja, kjer so izdelovali hiše iz slamnatih bal. Sodeloval je s podjetjem Gnezdo d.o.o. in se usposobil za vse vrste naravnih ometov in premazov. Vse dobljeno znanje je doma preizkusil na testnem objektu. Specializiral se je za lokalno pridobivanje ilovice, vgradnjo slamnatih bal v leseno konstrukcijo ter izvedbo ilovnatih in apnenih ometov. Sedaj pa veliko energije vlaga v ozaveščanje in izobraževanje. Naravna gradnja je za njega način življenja.

Tone Pugelj CustomAnton Pugelj, Gnezdo d.o.o.
Gradbeniki gradimo hiše. Predvsem spreminjamo lepe kose zelenih površin v betonske spomenike. Kako izstopiti iz tega kroga, prevzeti odgovornost za svoja dejanja, pomagati naravi in ljudem? Po večletni praksi v klasični gradnji sem se ozrl nazaj in ugotovil, da to, kar delam, ni v skladu z mojimi načeli nenasilja, preprostega življenja in ohranjanja narave. Spoznal sem, da lahko s svojim delom pripomorem k lepšemu, bolj zdravemu in čistemu okolju. Tako sem pred več kot desetletjem začel iskati novo pot v ekološkem gradbeništvu in jo našel najprej čez mejo, nato doma.

Žal smo omejeni s prostorom in vsa prosta mesta so zasedena.