Namen spletne strani ekovas.si natisni
Prispeval Domen   
TUESDAY, 29. APRIL 2008 ob 21:00

Namen Zavoda Ekovas in spletne strani ekovas.si je spodbujanje ekovasi oziroma trajnostnega razvoja in načina sobivanja skozi
•    povezovanje in spodbujanje različnih iniciativ,
•    pripravo izobraževanj in delavnic,
•    ozaveščanje širšega prostora.

V ospredju je sožitje med človekom in naravo
Običajno so z izrazom ekovasi mišljena trajnostna naselja na splošno; takšna okolja se lahko nahajajo tako v neokrnjeni naravi kot tudi v urbanih mestnih področjih. V ospredju je sožitje med ljudmi in naravo, ki lahko obojim prinaša boljšo kvaliteto bivanja. Ljudem ponuja okolje za zdrav človeški razvoj, ki je mogoč samo na trajnostni način. Samo ko so naše aktivnosti neškodljivo vključene v naravno okolje, prihodnjim rodovom ne zmanjšujemo njihovih možnosti za polno življenje. Zato moramo pri vseh odločitvah enako upoštevati tako sedanjost kot prihodnost. Kar največ rešitev se v ekovasi išče znotraj teh okvirov.


Po eni strani takšen način življenja ni nov, saj so naši pradedje v dobršni meri živeli na trajnostni način. Seveda obstaja kar nekaj razlik, predvsem pa moramo modro združiti staro in novo brez izgube vrednot, identitete in povezanosti.

 

Napisano povzemata dve definiciji:

"Trajnostni razvoj je razvoj, ki izpolnjuje današnje zahteve brez omejevanja možnosti bodočih generacij, da bodo izpolnile njihove zahteve" (Bruntlandova komisija, 1987)

"Ekološka-vas je
- naravne velikosti (okolje v katerem se ljudje lahko poznajo med seboj)
- v vseh značilnostih delujoče naselje, v katerem so
- človeške aktivnosti neškodljivo vključene v naravno okolje na način, ki
- podpira zdrav človeški razvoj in se lahko uspešno nadaljuje v nedoločeno prihodnost." (Robert Gilman)
Podrobejša razlaga je na voljo v angleškem jeziku.

LAST_UPDATED2