Ekovasi po svetu natisni

Kot začetke današnjih ekovasi lahko štejemo nekatere projekte, ki so se pojavili v 60. letih na različnih koncih sveta in so v glavnem temeljili na okoljskih ali duhovnih vrednotah.

V 90. letih so se ekovasi začele povezovati med seboj in nastala je Globalna mreža ekovasi (Global Ecovillage Network - GEN). GEN danes deluje v svetovalni vlogi pri Združenih narodih in je pomemben sogovornik tudi vladnim in drugim civilnim krogom.

Kakšno je točno število ekovasi po svetu je težko oceniti, saj je veliko članov nacionalnih združenj; združenje Sarvodaya na Shri Lanki tako združuje 17.000 vasi po celem otoku, podobno gre tudi pri 13 evropskih članicah za nacionalna združenja ekovasi.

Na njihovi spletni strani je najpopolnejši imenik ekovasi. Glavni namen GENa je podpora in vzpodbuda pri razvoju trajnostnih naselij po svetu skozi:

  • notranje in zunanje komunikacijske storitve: skrb za tok in izmenjavo informacij o eko vaseh in demonstracijskih primerih
  • mreženje in projektna koordinacija na področjih povezanih s trajnostnimi naselji
  • globalno sodelovanje in partnerstvo (UN Best Practices, EU Phare, EYFA, Ecosoc)

Tukaj si lahko ogledate galerijo slik Šolanja za ekovasi v Findhornu na Škotskem (ena najstarejših in bolj znanih ekovasi).