Predstavitve 2. dneva ekovasi natisni

Stojan Habjanič: Biogradnja 161.50 Kb
Stojan Habjanič: Gradbena fizika
Janko Rožič: Urbanizem - Staro in novo v prostoru in socialnem okolju 3.67 Mb
Ira Zorko: Komunikacija z arhitektom 2.60 Mb
Andrej Klemenc: Zgradbe in energija 3.36 Mb
Andrej Klemenc: Predstavitev ekosklad 4.25 Mb
Domen Zupan: Mesec in pol v 4. ekovaseh v letu 2008 - izkušnje in vtisi 1.34 Mb

Vlado Krajcar: Zakonodaja (različno gradivo s poudarki)
ZGO1b_Neuradni cistopis.doc 786.00 Kb
uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost.doc 114.50 Kb
Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah.doc 134.50 Kb
Pravilnik o izvedljivosti alternativnih sistemov.doc 50.50 Kb
vloga za GD nezahteven objekt.pdf 129.08 Kb
GD za nezahteven.pdf 120.01 Kb
PPD.doc 114.50 Kb