VIDEO: predavanja drugega sklopa smo kvalitetno posneli - ob naslovih v spodnjem programu so povezave do posnetka in predstavitvene datoteke.

3. SKLOP: če želite, vas obvestimo ko bo znan datum naslednjega sklopa (stene, izolacije, fasade, streha).

Iz potrebe po poglobljenem razumevanju mehanizmov naravne gradnje, skupaj z Združenjem za naravno gradnjo in domačimi strokovnjaki, pripravljamo serijo izobraževanj namenjenih skeletnim graditeljem, arhitektom, izvajalcem in samograditeljem.

V 1. sklopu smo se posvetili osnovam bilologije, materialov, izolacij in konstrukcijskih sistemov v naravni gradnji, druženje pa zaokrožili s primeri iz prakse. Predavanja smo kvalitetno posneli in video posnetki so vam na voljo skupaj s predstavitvenimi datotekami.

V 2. sklopu se bomo posvetili dilemam od umestitve objekta v prostor, izzivom terena, temeljenju in detaljlom povezanim s stenami.
Nadaljne sklope gradnje bomo obdelovali v naslednjih sklopih.

  PROGRAM 2. sklopa
 
URA NASLOV (opisi predavanj so spodaj) PREDAVATELJ
 9:00 Umestitev z občutkom za prostor, urbanizem, zemljišče
VIDEO (47:21)
Ira Zorko
10:00 Tla in temelji 1. del
VIDEO 1 IN 2 (1:26:33), PREDSTAVITEV
Darko Ipša
11:00 odmor  
11:20 Tla in temelji 2. del
Darko Ipša
11:50 Stene in fasade 1. del
VIDEO (45:27), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
12:20 kosilo  
13:10 Stene in fasade 2. del
VIDEO (45:27), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
14:10 odmor  
14:30 Moja hiša iz ilovice in slame
VIDEO (27:38), PREDSTAVITEV
Robert Veselko
15:00 Samogradnja z balami in ilovnatimi tlaki
VIDEO (37:15), PREDSTAVITEV
Igor Jelovčan
15:30 zaključek  

ODGOVRAJAMO na VAŠA VPRAŠANJA
Predavatelji bodo izhajali iz praktičnih izkušenj in del vsakega predavanja je namenjen odgovorom na konkretna vprašanja. Vabimo vas, da nam pošljete ali prinesite s seboj nekaj slik in nam predstavite svoje izzive.

PRISPEVEK
Vaš prispevek 65 € za celodnevni dogodek vključuje kosilo in napitke ter prigrizke med odmori. Za boljše razumevanje gradnje s slamnatimi balami, vam podarimo tudi tudi nemški dokumentarni film Hiše iz slame, ki smo ga v soglasju z avtorico prevedli v slovenski jezik (cena filma na spletu je 29,90 €).

LOKACIJA
Dogodek gosti Vita center, Pivka 23a, 4202 Naklo.

KNJIŽNICA
Med dogodkom bo na voljo tudi 40 knjig s področja naravne gradnje, ki podrobno osvetljujejo različne tehnike. S strokovno - tehničnega vidika najbolj priporočamo dve knjigi nemškega profesorja Gernota Minkeja, ki vključujejo tudi obilo tehničnih detajlov in rezultatov meritev:
- Building with Straw: Design and Technology of a Sustainable Architecture
- Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture

PRIJAVA in SKUPNI PREVOZ
Izpolnite prijavnico in poravnajte vaš prispevek na račun Zavoda Ekovas (podatke za plačilo boste ob prijavi prejeli tudi na vaš e-naslov).
Svoj pritisk na okolje lahko zmanjšamo tudi s skupnim prevozom, zato vas vabimo, da ob prijavi zapišete tudi če lahko soudeležencem ponudite prevoz.

VEČ O PREDAVANJIH

UMESTITEV z občutkom za PROSTOR, URBANIZEM, ZEMLJIŠČE (Ira Zorko u.d.i.a.)

 • kaj je arhitektura?
 • izbira kraja in načina prebivanja
 • življenjski cikli posameznika, družine in družbe
 • naravni dejavniki zemljišča (zemlja, voda, zrak, ogenj)
 • odločitev za tehnologijo gradnje

TEMELJI in TLA (mag. Darko Ipša univ. dipl. gosp. inž., I kons d.o.o.)

 • kompaktnost tal, nosilnost, izboljšanje
 • stabilnost temeljnih tal (porušne ploskve in plazenje)
 • temlji, vlaga,hidro izolacija
 • stik stene in temeljev - pri različnih načinih gradnje
 • dreniranje zalednih voda

STENE in fasade (Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.)

Moja hiša iz ILOVICE in SLAME (Robert Veselko u.d.i.a.)

 • masivne zunanje stene iz mešanice ilovice, slame in ekstrudirane gline
 • stene iz ilovnatih doma izdelanih zidakov
 • lesena in apnena fasada
 • druga hiša s podobnim načinom gradnje

Samogradnja z BALAMIi in ILOVNATI TLAKI (Igor Jelovčan univ. dipl. inž. les.)

 • slamnate bale za izolacijo sten in strehe
 • izdelava zidakov iz "lahke slame" (light straw) za izolacijo tal in plošče nadstropja
 • butane predelne stene
 • ilovnati tlak s talnim ogrevanjem
 • 30.000 € + 3.500 ur (brez parcele)

NAMEN IZOBRAŽEVANJ

 • pregled naravnih rešitev in »neobhodnih« klasičnih materialov
 • razumevanje prednosti različnih rešitev/materialov in primernost v različnih situacijah
 • pomembni tehnični detajli
  • osnovni izračuni
  • prava mera, uravnoteženost različnih vidikov
 • najpogostejše napake in kako se jim izogniti
 • delitev praktičnih izkušenj

PREDAVATELJI

Stojan Habjanič L300Stojan Habjanič univ. dipl. inž. gradb.

Izkušnje v gradbeništvu nabiral na gradbiščih v Sloveniji in tujini, kmalu zamenjal klasično gradbeništvo z novimi izzivi varčne, zdrave in okolju prijazne gradnje. Od leta od 1994 naprej oral ledino na področju zrakotesne gradnje, naravnih materialov in sonaravnih tehnologij. Sodeloval pri prvi pasivni prenovi obstoječih 2 vrtcev, nizkoenergetski prenovi stavbe s statusom kulturne dediščine, zgradil številne hiše iz naravnih materialov, sodeloval pri mnogih »drugačnih« tehnoloških in energetskih rešitvah in projektih, opravil številna izobraževanja, pisal, predaval in z zgledi nagovarjal Slovence k temu kar danes imenujemo trajnostna gradnja.


Darko Ipša Custom

mag. Darko Ipša univ. dipl. gosp. inž., I kons d.o.o.

Diplomirani gospodarski inženir smeri gradbeništva in magister umetnostne zgodovine smer konservatorstvo.

Pridobljeno znanje gradbeništva na dodiplomskem študiju nadgradil z individualnim interdisciplinarnim študijem konservatorstva. Razumevanje specifičnosti prenov in kompatibilnost novih in starih materialov pri objektih spomeniškega varstva ima vzporednice z mehanizmi v naravnih materialih (vlaga, kondenzacija…) pri gradnji objektov iz naravnih materialov. Po zaključenem magistrskem študiju diplomiral na italijanski šoli za oblikovanje Istituti Callegari smer notranje oblikovanje.

Že med študijem v praksi pridobival znanje pri različnih institucijah in podjetjih na področju preiskav gradbenih materialov, geotehnologije in gradbenih konstrukcij (statike).

Po ustanovitvi lastnega podjetja leta 2005 se usmeril v celovito gradbeno načrtovanje objektov iz naravnih materialov, med ostalim na različne načine sodeloval pri načrtovanju in izgradnji več kot 30 objektov iz slamnatih bal v Sloveniji in tujini ter številnih ostalih objektov iz naravnih materialov (lesene konstrukcije, prenove…). Kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij sodeloval pri več objektih individualne in javne namembnosti. Zgradil lasten eksperimentalni objekt iz slamnatih bal in streho z ekstenzivno zazelenitvijo in ilovnatimi ter apnenimi ometi, preskušane različne tehnike gradnje (ilovnata butana stena, predelne stene iz trstičnih plošč, slamnate bale…).

V zadnjih letih se intenzivno ukvarja predvsem z načrtovanjem objektov iz slamnatih bal skeletne, panelne in samonosne izvedbe (2 objekta) v smislu izdelave načrtov gradbenih konstrukcij in konstrukcijskih ter gradbenofizikalnih detajlov izvedbe.

Ira Zorko u.d.i.a.
.
Rojen 1962 v Ljubljani, diplomiral je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Za postavitev lesene brvi v središču Ljubljane je leta 1992 prejel študentsko Plečnikovo nagrado. Od1994 opravlja prakso arhitekta v svobodnem poklicu ter redno objavlja članke v časopisih in strokovnih revijah. Kot soustanovitelj je bil deset let član arhitektov Odprtega kroga, prejemnikov nagrade Zlato gnezdo leta 2009 za dosežke na področju arhitekture in urbanizma in pa skupine Sestava, ki je leta 2004 prejela Župančičevo priznanje mesta Ljubljane za umetniško in arhitekturno preobrazbo nekdanjih vojaških zaporov v Mladinski hotel Celica. Naravo prostora in arhitekturno ustvarjanje razume kot živ jezik, ki ga je mogoče na inovativen in trajnosten način brati, negovati in dopolnjevati. Zadnja leta se vse bolj in bolj posveča ekološki arhitekturi in arhitekturi sodelovanja. Je tudi diplomirani permakulturni načrtovalec, učitelj Bothmer gimnastike in direktor Zavoda za prostor kulture, Cornucopia.
Področja delovanja:

ARHITEKTURA
Izobraževanje, svetovanje, delavnice in študije (prostorski jezik)
Stavbe (ekološka arhitektura, bivališča, vrtci, šole...)
Mostovi (mostovi za pešce)
Pisanje (kritike, eseji)

PERMAKULTURA
Izobraževanje
Ekološka arhitektura in naselja
Eko-logična eko-nomija, komplementarne valute

UMETNOST
Eksperimentalni film
»Land-art«

Preberete si lahko tudi letočnji intervju z Iro v prilogi Delo in dom.

Robert Veselko u.d.i.a

je rojen leta 1973 v Mariboru. Arhitekturo je diplomiral na Tehniški fakulteti v Gradcu.

Je ustanovitelj arhitekturne pisarne RVA. Pisarna v sodelovanju z različnimi posamezniki, skupinami in organizacijami deluje na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja s povdarkom na projektih temelječih na trajnostnih načelih in socialni odgovornosti.

Za delo na področju arhitekture je prejel več stanovskih nagrad in častnih omemb. Trenutno živi in dela v Mariboru.

Je soustanovitelj Studia Birka, kreativnega prostora za popularizacijo rokodelskih znanj, oblikovanja in arhitekture, ter soustanovitelj neformalnega združenja arhitektov Mi.Za, združenja za promocijo pogovora in pomoči med člani arhitekturnega poklica in združenji za socialni in družbeni aktivizem.

Več na: www.rva.si

Igor Jelovčan univ. dipl. inž. les.

Je zagovornik uporabe lesa v človekovem okolju brez kemične zaščite. Iskal in uporabljal je tudi ostale naravne materiale. Pri izdelkih, ki jih naredi, se poskuša držati načel kvalitete: uporabnost, trajnost, izgled, varnost, okolju prijaznost in ugodna cena.

Poučuje na srdnji šoli za lesarstvo v Škofji loki.