VIDEO: predavanja drugega sklopa smo kvalitetno posneli - ob naslovih v spodnjem programu so povezave do posnetka in predstavitvene datoteke.

3. SKLOP: če želite, vas obvestimo ko bo znan datum naslednjega sklopa (stene, izolacije, fasade, streha).

Iz potrebe po poglobljenem razumevanju mehanizmov naravne gradnje, skupaj z Združenjem za naravno gradnjo in domačimi strokovnjaki, pripravljamo serijo izobraževanj namenjenih skeletnim graditeljem, arhitektom, izvajalcem in samograditeljem.

V 1. sklopu smo se posvetili osnovam bilologije, materialov, izolacij in konstrukcijskih sistemov v naravni gradnji, druženje pa zaokrožili s primeri iz prakse. Predavanja smo kvalitetno posneli in video posnetki so vam na voljo skupaj s predstavitvenimi datotekami.

V 2. sklopu se bomo posvetili dilemam od umestitve objekta v prostor, izzivom terena, temeljenju in detaljlom povezanim s stenami.
Nadaljne sklope gradnje bomo obdelovali v naslednjih sklopih.

  PROGRAM 2. sklopa
 
URA NASLOV (opisi predavanj so spodaj) PREDAVATELJ
 9:00 Umestitev z občutkom za prostor, urbanizem, zemljišče
VIDEO (47:21)
Ira Zorko
10:00 Tla in temelji 1. del
VIDEO 1 IN 2 (1:26:33), PREDSTAVITEV
Darko Ipša
11:00 odmor  
11:20 Tla in temelji 2. del
Darko Ipša
11:50 Stene in fasade 1. del
VIDEO (45:27), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
12:20 kosilo  
13:10 Stene in fasade 2. del
VIDEO (45:27), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
14:10 odmor  
14:30 Moja hiša iz ilovice in slame
VIDEO (27:38), PREDSTAVITEV
Robert Veselko
15:00 Samogradnja z balami in ilovnatimi tlaki
VIDEO (37:15), PREDSTAVITEV
Igor Jelovčan
15:30 zaključek  

Logo s  600VIDEO: predavanja prvega sklopa smo kvalitetno posneli - ob naslovih v spodnjem programu so povezave do posnetka in predstavitvene datoteke.

2. SKLOP: če želite, vas obvestimo ko bo znan datum naslednjega sklopa (teren, tla, temelji, stene).

Tudi novembrski Festival prostora je dodatno izrazil močno potrebo po poglobljenem razumevanju mehanizmov naravne gradnje. Zato skupaj z Združenjem za naravno gradnjo in domačimi strokovnjaki pripravljamo serijo izobraževanj namenjenih skeletnim graditeljem, arhitektom, izvajalcem in samograditeljem.

V prvem sklopu se bomo posvetili osnovam bilologije, materialov, izolacij in konstrukcijskih sistemov v naravni gradnji, druženje pa zaokrožili s primeri iz prakse.

V drugem sklopu predavanj (septembra) bomo podrobneje obdelali posamezne konstrukcijske dele zgradbe.

PROGRAM od 9:00 - 15:30 ure

 

URA NASLOV (opisi predavanj so spodaj) PREDAVATELJ
 9:00 Naravnost gradbenih materialov in klima prostora
VIDEO (49:38), PREDSTAVITEV
Tone Pugelj
10:00 Osnove biologije gradnje
VIDEO (49:55), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
11:00 odmor  
11:20 Zrakotesnost – razkorak med teorijo in prakso
VIDEO (1:05:15), PREDSTAVITEV
Stojan Habjanič
12:20 kosilo  
13:10 Konstrukcijski sistemi v naravni gradnji
VIDEO (1:00:58), PREDSTAVITEV
Darko Ipša
14:10  odmor  
14:30 Naravna gradnja od teorije do prakse
VIDEO (1:07:34), PREDSTAVITEV 1. del, 2. del
Janez Jordan
15:30 zaključek